thông tin liên hệ
Ông Phùng Đình Trung
Giám Đốc - 0888.234.114

hệ thống pccc, chống sét

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Hệ thống phòng cháy, ch̗...
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Hệ thống phòng cháy, ch̗...
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Hệ thống phòng cháy, ch̗...
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Hệ thống phòng cháy, ch̗...
Chống sét lan truyền
Chống sét lan truyền
Chống sét vằn
Chống sét vằn
cọc tiếp địa
cọc tiếp địa
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Hệ thống phòng cháy, ch̗...
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Hệ thống chống sét
Kim thu sét
Kim thu sét
Kim thu sét
Kim thu sét
Camera
Camera
Thiết bị cắt lõi sét
Thiết bị cắt lõi sét
Thiết bị chống sét lan truyền
Thiết bị chống sét lan...

hệ thống điều hòa không khí, thông gió

Hệ thống điều hòa không khí, thông gió
Hệ thống điều hòa...
Hệ thống điều hòa không khí, thông gió
Hệ thống điều hòa...
Hệ thống điều hòa không khí, thông gió
Hệ thống điều hòa...
Hệ thống điều hòa không khí, thông gió
Hệ thống điều hòa...
Hệ thống điều hòa không khí, thông gió
Hệ thống điều hòa...
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí
Điều hòa không khí

hệ thống điện nước dân dụng , công nghiệp

Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống điện
Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống nước
Hệ thống nước

Công trình đã thi công